Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY SKLEP.MANIMANIA.PL

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). Wszelkie pytania związane z Polityką prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@manimania.pl

I. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Administrator – Mani Mania Anna Korzeniewska ul. Muszyńska 31 02-916 Warszawa
Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.manimania.pl
Strona – serwis dostępny pod adresem www.sklep.manimania.pl
Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

II. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mani Mania Anna Korzeniewska ul. Muszyńska 31 02-916 Warszawa
1. Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w RODO, tj. zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Dane przetwarzamy w minimalnym zakresie, w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Staramy się, aby Twoje dane były zawsze prawidłowe i aktualne i przetwarzane tylko przez taki okres, jaki jest konieczny do zrealizowania danego celu.
2. Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
3. Do danych osobowych przetwarzanych przez nas mają bezpośredni dostęp jedynie osoby upoważnione i to w zakresie jaki jest niezbędny do wykonywania przez nie zleconych im zadań.
4. Wymagamy również od swoich podwykonawców i kontrahentów, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, aby przetwarzali je zgodnie z powyższymi zasadami i przepisami RODO. Podmioty zewnętrzne mają dostęp do danych osobowych tylko i wyłącznie na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych regulacji umożliwiających przekazywanie danych osobowych (np. jeśli na podstawie przepisów prawa również są administratorem Twoich danych osobowych).

III. KIEDY DOCHODZI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kiedy korzystasz z naszej Strony Twoje dane osobowe przetwarzamy m.in. w następujących sytuacjach i celach:
• składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży),
• kiedy wchodzisz na naszą Stronę – w celu poprawy komfortu korzystania ze Strony (art. 6 ust. 1 a) RODO – Twoja zgoda wyrażona przez ustawienia plików cookies, o czym szczegółowo poniżej),
• kiedy wchodzisz na naszą Stronę – w celach statystycznych i analitycznych (art. 6 ust. 1 f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes),
• w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.
2. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia.

IV. SKUTEK NIEPODANIA DANYCH

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
• brak możliwości korzystania z usług Sklepu,
• brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie,

V. ODBIORCY DANYCH

1. Twoje dane osobowe możemy przekazać innym podmiotom, np. operatorom pocztowym, kurierom, operatorom internetowym świadczącym usługi wysyłki (np. Freshmail), podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi audytowe, rachunkowe, hostingowe oraz IT, a także agencjom marketingowym.
2. Twoje dane osobowe możemy przekazywać także organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3. Dane osobowe Klientów są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VIII. TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Przysługują Ci następujące prawa:
• prawo dostępu do Twoich danych, a więc prawo do uzyskania od nas informacji, czy Twoje dane są przetwarzane i jakie, a także prawo do uzyskania kopii tych danych,
• prawo do sprostowania i prawo do usunięcia danych, czyli prawo do poprawienia nieprawidłowych i/lub niekompletnych danych, a także ich usunięcia – nie będziemy mogli usunąć danych tylko wtedy, jeśli przepisy prawa zobowiązują nas do ich dalszego przetwarzania,
• prawo do ograniczenia przetwarzania, czyli prawo do złożenia wniosku o wstrzymanie przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do uzyskania danych w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt albo prawo do żądania przeniesienia Twoich danych bezpośrednio do innych administratorów,
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (dotyczy głównie przetwarzania danych w celach marketingowych),
• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych – np. poprzez zmianę ustawień przeglądarki dot. plików cookies, wycofanie zgody na przesyłanie informacji o wydarzeniach i newslettera na adres e-mail, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed wycofaniem zgody,
• prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

IX. POLITYKA COOKIES

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (na komputerze, tablecie lub smartfonie) osób odwiedzających Sklep i przeznaczone są do korzystania ze Strony, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
3. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, czas przechowywania na Twoim urządzeniu oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Głównym celem plików cookies jest ułatwienie Ci korzystania ze Strony i spowodowanie, by nasza Strona była bardziej przyjazna. Informacje zbierane za pomocą plików cookies są przechowywane w celach utrzymania Twojej sesji na Stronie, pomagają nam ulepszać Stronę poprzez dokonywanie szacunków dotyczących statystyk użytkowania Strony, pomagają dostosowywać wygląd Strony do Twoich indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb. Dodatkowo, jeśli wyrazisz na to zgodę, możemy używać plików cookies, tagów lub innych podobnych funkcjonalności, aby uzyskać informacje, które umożliwiają pokazywanie dostosowanych reklam, zarówno ze Strony, jak i z witryn internetowych osób trzecich lub w inny sposób, na podstawie analizy Twoich nawyków przeglądania.
4. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
5. W ramach naszej Strony wykorzystujemy cztery typy plików cookies:
• Pliki cookies sesyjne: zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie wejścia na Stronę i kończy się z chwilą opuszczania Strony. Po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
• Pliki cookies trwałe: są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm plików cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
• Pliki cookies własne: zamieszczane przez nas.
• Pliki cookies zewnętrzne: umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez nas, w tym narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników Strony, w celach statystycznych.
6. Wykorzystujemy cookies własne w celu:
• identyfikacji Twojej osoby na Stronie,
• analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
7. Wykorzystujemy cookies zewnętrzne w celu:
• popularyzacji Strony za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
• zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia takiej identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć tu: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
• umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem w szczególności sieci AdWords i DoubleClick (administrator cookies zewnętrznego Google AdWords i DoubleClick: Google Inc. z siedzibą w USA). Szczegółowe informacje o ochronie danych przetwarzanych w celach marketingowych przez Google dostępne są tu: https://www.google.com/policies/technologies/ads, natomiast obowiązek informacyjny Google dostępny jest tu: https://www.google.com/policies/privacy. Sprzeciw wobec reklamy na podstawie profilowania można złożyć przez zmianę preferencji tu: http://www.google.com/ads/preferences.
8. Pliki cookies są bezpieczne dla komputerów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputera Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
9. Pliki cookies są wykorzystywane na Stronie za Twoją zgodą. Zgodę możesz wyrazić poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w Twoim urządzeniu, przez które korzystasz z naszej Strony.
10. W każdym czasie możesz cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie na Stronie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Pliki cookies są zazwyczaj konfigurowane w menu „Preferencje” lub „Narzędzia”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Jeśli zmienisz ustawienia dot. plików cookies korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie i utrudnić poprawne działanie naszej Strony.

Produkt dodany
Ten produkt jest już na liście Ulubione

Produkt został dodany do koszyka

Kontynuuj zakupy Pokaż koszyk